Święty Florian

Członkostwo Stowarzyszenia OSP Kurów

w innych organizacjach, związkach, strukturach

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej jest ogólnopolskim, samorządnym, trwałym stowarzyszeniem, które zrzesza Ochotnicze Straże Pożarne i inne osoby prawne w celu reprezentowania ich interesów oraz propagowania i realizacji celów statutowych. Związek jest kontynuatorem chlubnych tradycji ruchu strażackiego wyrażających się w niesieniu bezinteresownej pomocy ludziom i służeniu Ojczyźnie. Związek wykonuje zadania o charakterze użyteczności publicznej w zakresie ochrony przeciwpożarowej, wspiera różnorodne formy pracy kulturalno-oświatowej, popularyzuje dorobek historyczny ruchu strażackiego, rozwija działalność artystyczną i sportową w Ochotniczych Strażach Pożarnych.

Zobacz więcej ...


Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień” Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień” z siedzibą w Nałęczowie zarejestrowana została w dniu 03.03.2008 r. przez Sąd Rejonowy – XI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego w Lublinie pod numerem KRS 0000300679. LGD „Zielony Pierścień” jest Stowarzyszeniem działającym na obszarze jedenastu gmin: Baranów, Janowiec, Kazimierz Dolny, Końskowola, Kurów, Markuszów, Nałęczów, Puławy, Wąwolnica, Wojciechów i Żyrzyn, które administracyjnie należą do dwóch powiatów: puławskiego i lubelskiego w województwie lubelskim. Członkiem Stowarzyszenia jest również Powiat Puławski. LGD obejmuje obszar o powierzchni 964 km² z liczbą 73 218 mieszkańców.

Zobacz więcej ...


Bank żywności w Lublinie powstał 17 września 2002 roku jako związek stowarzyszeń. Był to pierwszyBank Żywności utworzony na tzw. ścianie wschodniej w celu rozwiązywania problemu niedożywienia i ubóstwa. Bank Żywności w Lublinie jest Organizacją Pożytku Publicznego, która od 2004 roku należy do Federacji Polskich Banków Żywności.

Zobacz więcej ...


OSP KURÓW