Historia

Historia OSP Kurów

W 1927 r. Zarząd OSP Kurów tworzyli: Jan Diupero - prezes, Aleksander Królikowski - wiceprezes, Wiktor Koziejewski - skarbnik; Władysław Księżniak - gospodarz i Jan Szeleźniak - naczelnik.

W okresie międzywojennym OSP Kurów posiadała remizę w postaci murowanych garaży oraz salę widowiskową (drewnianą), gdzie skupiało się życie kulturalne mieszkańców Kurowa. Obiekty te usytuowane były w miejscu, gdzie obecnie znajduje się dom handlowy. Strażacy posiadali na wyposażeniu samochód bojowy zakupiony ze składek mieszkańców Kurowa oraz motopompę. Remiza i sprzęt strażacki uległy zniszczeniu podczas bombardowania Kurowa w dniu 8 i 10 września 1939 r. przez lotnictwo hitlerowskich Niemiec. W okresie II wojny światowej 1939-1944 wielu strażaków brało czynny udział w walce z okupantem.

W latach 1945-1946 OSP zakupiła ze składek mieszkańców Kurowa barak w Nałęczowie z przeznaczeniem na remizę strażacką, który został postawiony w miejscu, gdzie obecne znajduje się bank. Tam też rozwijało się życie kulturalne mieszkańców Kurowa. Po wojnie OSP Kurów przyjęli nowy Statut wprowadzony zarządzeniem Ministra Gospodarki Komunalnej na podstawie ustawy o ochronie przeciwpożarowej i jej organizacji z dnia 4 lutego 1950 r. Przyjęty Statut zmienił między innymi nazwę organów ochotniczych straży zastępując Komendy - Zarządami.

Na przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych wybudowana została obecna remiza strażacka, w której również zlokalizowany został Dom Kultury oraz Biblioteka. Inicjatorami tego przedsięwzięcia byli: Stanisław Ćmiel, Jan Wójcicki, Stefan Frydrych, Urban Kuszyk, Roman Partycki, Witold Mikulski, Józef Kozak, Bolesław Dybalski, Władysław Rapa.

W okresie powojennym OSP Kurów posiadała na wyposażeniu następujące samochody pożarnicze: GAZ 51, Renault, Star 20, Star 25. Natomiast obecnie posiada samochody pożarnicze: Star 244, Żuk i Lublin II. Ponadto jest wyposażona w drabinę składaną, niezbędną do akcji ratowniczych na wysokościach. W 1964 r. Zarząd OSP w Kurowie tworzyli: Bolesław Dybalski - prezes, Urban Kuszyk - I wiceprezes i naczelnik, Józef Kozak - II wiceprezes, Tadeusz Żurkowski - skarbnik, Jan Żurkowski - sekretarz, Roman Partycki - gospodarz, Wiktor Guz - przedstawiciel Gromadzkiej Rady Narodowej. Kolejny Zarząd stanowili: Jan Wójcicki - prezes, Urban Kuszyk - I wiceprezes i naczelnik, Jacenty Karpiński - II wiceprezes, Piotr Kuflewski - skarbnik, Jan Żurkowski - sekretarz, Roman Partycki - gospodarz.

W 1967 r. mieszkańcy Kurowa ufundowali sztandar dla OSP, a w 1969 r. Zarząd funkcjonował w składzie: Jan Wysocki - prezes, Urban Kuszyk - I wiceprezes i naczelnik, Józef Kozak - II wiceprezes, Jan Żurkowski skarbnik, Roman Partycki - gospodarz.

W dniu 28 stycznia 1973 r. odbyło się walne zebranie członków OSP Kurów. Zarząd po wyborach ukonstytuował się następująco: Jan Żurkowski- prezes, Urban Kuszyk - I wiceprezes i naczelnik, Michał Skorupski - II wiceprezes, Piotr Kuflewski - skarbnik, Marian Wierzbicki - sekretarz, Roman Partycki - gospodarz, Edmund Panecki - przedstawiciel Gromadzkiej Rady Narodowej. Komisję Rewizyjną stanowili: Marian Janicki przewodniczący, a jako - Stanisław Strumnik i Jan Stępniewski.

W 1974 r. w wyniku likwidacji powiatów, a więc i Powiatowego Oddziału Związku Ochotniczych Straży Pożarnych oraz likwidacji gromad i powołania gmin, utworzono Gminny Związek OSP Kurów. W dniach 26 11975 r., 25 I 1976 r. i 30 I 1977 r. odbyły się walne zebrania członków OSP. Zarządy po wyborach ukonstytuowały się następująco: Mieczysław Czajkowski prezes, Michał Skorupski - I wiceprezes i naczelnik, Józef Głos - II wiceprezes, Marian Wierzbicki - sekretarz, Piotr Kuflewski - skarbnik, Roman Partycki - gospodarz. Komisję Rewizyjną stanowili: Marian Janicki - przewodniczący oraz Stanisław Strumnik i Jan Stępniewskijako .

W dniu 12 czerwca 1975 r. Sejm przyjął ustawę o ochronie przeciwpożarowej. Natomiast zarządzeniem z dnia 18 marca 1976 r. Minister Spraw Wewnętrznych ustalił wzorcowy statut ochotniczych straży pożarnych przyjęty przez walne zebranie członków OSP w dniu 30 stycznia 1977 r.

Członkami straży według stanu na dzień 31 grudnia 1977 r. byli: Jan ŻURKOWSKI, Józef CIEPLICKI, Mieczysław CZAJKOWSKI, Michał SKORUP SKI (od 1966 r.), Urban KUSZYK, Bogdan STĘPNIEWSKI (od 1957 r.), Józef KOZAK (od 1964 r.), Jerzy CHMURZYŃSKI (od 1965 r.), Roman PARTYCKI (od 1950 r.), Tadeusz JAKUBOWSKI (od 1964 r.), Stanisław STRUMNIK (od 1965 r.), Marian MAŁAGOCKI (od 1949 r.), Piotr KUFLEWSKI (od 1966 r.), Stanisław KOZAK (od 1964 r.), Zygmunt KOZAK (od 1960 r.), Jan STĘPNIEWSKI (od 1969 r.), Witold MIKULSKI (od 1948 r.), Marian WIERZBICKI (od 1970 r.), Marian RESPOND (od 1970 r.), Jan KSIĘŻNIAK (od 1943 r.), Zbigniew POKRAKA (od 1974 r.), Józef GŁOS, Wacław CHMURZYŃSKI (od 1942 r.), Leszek RESPOND (od 1977 r.), Marian JANICKI, Marian LENARTOWICZ (od 1970 r.), Waldemar DRĄŻKIEWICZ (od 1974 r.), Władysław TURSKI (od 1967 r.), Stanisław TARACHA (od 1975 r.), Jerzy TURSKI, Mieczysław MICHALIK, Marian ADRZEJEWSKI, Józef KŁOS (od 1945 r.), Wiesław RESPOND (od 1977 r.).

1 ..2.. 3

OSP KURÓW