Historia

Historia OSP Kurów

W dniu 15 stycznia 1978 r. odbyło się walne zebranie członków OSP Kurów. Po wyborach Zarząd ukonstytuował się w składzie: Mieczysław Czajkowski - prezes, Michał Skorupski - I wiceprezes i naczelnik, Józef Kozak - II wiceprezes i zastępca naczelnika, Piotr Kuflewski - skarbnik, Marian Wierzbicki - sekretarz, Marian Małagocki - gospodarz. Komisję rewizyjną stanowili: Stanisław Kozak - przewodniczący, StaI\isław Strumnik i Jan Stępniewski - .

W dniach: 2 grudnia 1978 r., 20 stycznia 1980 r. i 18 stycznia 1981 r. odbyły się walne zebrania. W tych trzech kadencjach Zarząd był w następującym składzie: Mieczysław Czajkowski - prezes, Jerzy Chmurzyński - I wiceprezes i naczelnik, Waldemar Drążkiewicz - zastępca naczelnika, Piotr Kuflewski - skarbnik, Marian Wierzbicki - sekretarz, Marian Małagocki - gospodarz, Wiesław Respond - zastępca gospodarza. W skład komisji rewizyjnej wchodzili: Jan Stępniewski, Stanisław Kozak i Stanisław Strumnik.

Według ewidencji na dzień 31 grudnia 1982 r. nowi straży to: Eugeniusz Majerek (od 1978 r.), Dariusz Błach, Józef Jasiocha (od 1979 r.), Witold Drążkiewicz (od 1980 r.), Maciej Durak, Kazimierz Janicki, Janusz Kozak, Sławomir Chmurzyński, Ryszard Jasiocha, Henryk Kuflewski (od 1981r.), Zygmunt Kozak, Tadeusz Sagan, Jan Usarek.

W dniu 3 lutego 1982 r. odbyło się walne zebranie, na którym wybrano Zarząd w następującym składzie: Mieczysław Czajkowski - prezes, Waldemar Drążkiewicz - I wiceprezes i naczelnik, Piotr Kuflewski - skarbnik. Komisję rewizyjną stanowili: Zygmunt Kozak, Stanisław Kozak i Stanisław Strumnik - , Jan Stępniewski - przewodniczący.

W dniach: 12 grudnia 1982 r., 3 grudnia 1983 r., 15 grudnia 1984 r. i l grudnia 1985r. na walnych zebraniach wyłonione zostały Zarządy w następujących składach: Mieczysław Czajkowski - prezes, Waldemar Drążkiewicz - I wiceprezes i naczelnik, Bogdan Stępniewski, zastępca naczelnika, Marian Wierzbicki - sekretarz, Marian Małagocki - gospodarz. W skład komisji rewizyjnej wchodzili straży wyżej już wymienieni oprócz Stanisława Strumnika.

W dniach: 29 listopada 1986 r., 21 listopada 1987 r., 3 grudnia 1988 r. i 2 grudnia 1989 r. na odbytych walnych zebraniach wybrane składy Zarządu były następujące: Mieczysław Czajkowski - prezes, Stanisław Taracha - I wiceprezes i zastępca naczelnika, Wiesław Respond - II wiceprezes, Waldemar Drążkiewicz - naczelnik, Piotr Kuflewski - skarbnik, Dariusz Blach - sekretarz, Bogdan Stępniewski - gospodarz. Komisję rewizyjną wybrano w następującym składzie: Marian Wierzbicki - przewodniczący, Franciszek Rydz i Tomasz Grzegorczyk - . Członkami OSP zostali: Tomasz Grzegorczyk, Franciszek Rydz i Janusz Strumnik.

W dniach: 2 lutego 1991 r., 11 stycznia 1992 r., 3 lutego 1993 r., 15 stycznia 1994 r. i 28 stycznia 1995 r. walne zebrania wyłoniły następujące składy Zarządu: Mieczysław Czajkowski - prezes, Eugeniusz Maj erek - I wiceprezes i naczelnik, Waldemar Drążkiewicz - II wiceprezes, Witold Drążkiewicz - sekretarz, Piotr Kuflewski - skarbnik, Bogdan Stępniewski gospodarz. Komisję rewizyjną wybrano w następującym składzie: Tadeusz Księżniak - przewodniczący, Henryk Kuflewski - wiceprzewodniczący, Marian Respond - sekretarz. W dniu 2 lutego 1991 r. członkiem OSP został Stanisław Wójcicki.

W dniu 23 marca 1992 r. Sąd Wojewódzki w Lublinie I Wydział Cywilny po rozpoznaniu sprawy z wniosku OSP o wpisanie do rejestru stowarzyszenia postanowił zarejestrować go pod nazwą OSP Kurów, zgodnie ze zmienioną ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. (Prawo o stowarzyszeniach art. 16). W dniach: 8 lutego 1996 r., 1 lutego 1997 r. i 14 lutego 1998 r. na walnych zebraniach wyłoniono następujące składy Zarządu: Tadeusz Księżniak - prezes, Eugeniusz Majerek - naczelnik, Witold Drążkiewicz sekretarz, Piotr Kuflewski - skarbnik, Bogdan Stępniewski - gospodarz. Komisję rewizyjną stanowili: Henryk Kuflewski - przewodniczący, Kazimierz Sadurski i Jan Usarek - .

W dniu 4 maja 1997 r. odbyły się uroczystości związane z 85-leciem postania straży w Kurowie. Z tej okazji została odsłonięta tablica pamiątkowa umieszczona na budynku strażnicy. Decyzją Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 19 września 1997 r. OSP Kurów została włączona do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.

Według danych na dzień 4 maja 1997 r. do OSP Kurów należeli: Czajkowski Mieczysław, Poniewierski Jerzy, Księżniak Jan Tadeusz, Przychodzeń, Mirosław, Respond Wiesław, Przychodzeń Dariusz, Drążkiewicz Waldemar, Strumnik Janusz, Drążkiewicz Witold, Jaroszyński Mariusz, Stępniewski Bogdan, Majerek Eugeniusz, Kozak Janusz, Mikulski Witold, Taracha Stanisław, Partycki Roman, Kuflewski Piotr, Kozak Józef, Durak Maciej, Kozak Zygmunt, Jakubowski Tadeusz, Kozak Stanisław, Kuflewski Henryk, Skorupski Michał, Usarek Jan, Drążkiewicz Janusz, Sagan Tadeusz, Strumnik Stanisław, Sadurski Kazimierz, Paprocki Roman, Błach Dariusz Jerzy, Mazurkiewicz Krzysztof, Chmurzyński Robert, Kęsik Ryszard, Majerek Michał, Gawron Jerzy, Wierciak Kazimierz, Wierzbicki Marian, Koter Jan, Wojcicki Stanisław.

1 .. 2 ..3

OSP KURÓW