Święty Florian

Święty Florian

Św. Florian żył na przełomie III/IV wieku. Jego życiorys znamy niemal wyłącznie ze znacznie późniejszych podań. Na ich podstawie uważa się, że św. Fplorian, był urzędnikiem cesarskim z Norikum prowincja rzymska na terenie dzisiejszej Austrii). Gdy za panowania Dioklecjana wybuchły prześladowania chrześcijan, św. Florian udał się do Lauriacum, aby ich umocnić na duchu (sam bowiem był już wyznawcą Chrystusa). Niebawem wiadomość o jego działalności dotarła do miejscowego prefekta Akwiliana, który natychmiast kazał go aresztować i strącić z kamieniem u szyi do Anizy (dziś Ems). Miało to nastąpić w 304 roku. Po wyłowieniu ciała pochowała jej w pobliżu miasta pobożna wdowa Waleria. Inne wersje mówią, że Florian był żołnierzem rzymskim, który zanim został utopiony przeszedł wiele cierpień i tortur.

Jego wstawiennictwa wzywa się w czasie powodzi, pożarów, nieurodzajów i sztormów.

W ikonografii św. Florian przedstawiany jest zazwyczaj w stroju rycerza rzymskiego, z chorągwią i naczyniem z wodą w ręku, na tle palącego się domu, niekiedy z kamieniem młyńskim u szyi i z orłem.

Wspomnienie obchodzimy 4 maja. Patron Górnej strażaków a także Austrii, Bolonii, Krakowa, archidiecezji katowickiej, kominiarzy, hutników, garncarzy.

Modlitwa strażaka ...

Litania Św. Floriana ...

OSP KURÓW